Đang xem : 1
Số lượt xem : 256.023
Vườn quốc gia Bến En thuộc địa bàn 2 huyện Như Thanh và Như Xuân tỉnh Thanh Hoá là một trong những danh thắng nổi tiếng với nhiều cảnh quan thiên nhiên tươi đẹp và hệ sinh thái động thực vật phong phú và đa dạng, đại diện cho hệ sinh thái đai thấp ở khu vực Bắc trung bộ Việt Nam. Bến En là điểm đến của các nhà nghiên cứu khoa học trong và ngoài nước, du khách quốc tế và trong nước đến thăm quan du lịch, với những giá trị to lớn về nhiều lĩnh vực. Ngày 27 tháng 01 năm 1992 Vườn quốc gia Bến En đã được thành lập theo Quyết định số 33/CP của Chủ tịch Hội đồng Bộ trưởng ( Nay là Thủ tưởng Chính phủ), với chức năng nhiệm vụ bảo tồn thiên nhiên các hệ sinh thái phục hồi các loài động thực vật nghiên cứu khoa học phát triển du lịch, cải thiện và ổn định đời sống nhân dân vùng đệm. Đồng thời tuyên truyền vận động nhân dân cùng tham gia quản lý bảo vệ và phát triển rừng. Chi tiết >>
Được sự cho phép của Thường vụ huyện ủy Như Thanh, ngày 23 - 24/3/2015 Đảng bộ Ban quản lý VQG Bến En đã tổ chức Đại hội khóa VIII, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đại hội đã triệu tập 40/50 đảng viên của Đảng bộ, trong đó có 04 đảng viên dự bị và 36 đảng viên chính thức Chi tiết >>
Thực hiện Quyết định số 171/QĐ-UBND ngày 14/01/2014 của Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa về việc thành lập Hội đồng khoa học và công nghệ nghiệm thu cấp tỉnh dự án “Điều tra bổ sung, lập danh lục động, thực vật rừng Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa”. Ngày 23/01/2014, Hội đồng KH&CN đã tổ chức nghiệm thu dự án “Điều tra bổ sung, lập danh lục động, thực vật rừng Vườn quốc gia Bến En, tỉnh Thanh Hóa” do Vườn quốc gia Bến En chủ trì thực hiện. Chi tiết >>

Bản quyền thuộc về Vườn Quốc Gia Bến En

Địa chỉ : Xã Hải Vân - Huyện Như Thanh - Tỉnh Thanh Hóa

Điện thoại ban quản lý : (037)3.983.719 - Ban du lịch sinh thái : (037)3.983.714